Veľká noc po dlhom čase s prítomnými veriacimi

Veriaci sásovskej saleziánskej rodiny mohli po troch rokoch konečne prežiť veľkonočné sviatky v kostole Panny Márie Pomocnice. Rozdielom oproti sláveniu pred pandémiou boli ešte stále povinné respirátory. Tradičné názvy boli po prvýkrát pozmenené a nahradené novými.

Zeleným štvrtkom, alebo inak Štvrtkom Pánovej večere, sa započalo slávenie trojdnia. V ňom  boli prítomní svedkami už tradičného umývania nôh mužov farnosti.

Počas Veľkého piatku bol slávený obrad utrpenia Pána, keď sa pripomínala Ježišova obeta na kríži.

Pre každého tu tiež bola možnosť zúčastniť sa krížovej cesty na Bučičí nad Sásovou.

V Bielu sobotu, alebo aj Svätú sobotu, bola slávená večerná vigília Pánovho zmŕtvychvstania. Zmŕtvychvstalý Kristus sa ukázal vo svojej sláve ako živý a vzkriesený, ktorý priniesol do beznádeje ľudí novú vnútornú istotu a radosť.

Bohu vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pričinili sa o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.

Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Ivan Bernát

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.