Príprava na sviatosť birmovania

Podmienky prípravy:

  • Prípravu na birmovku môžu v našej farnosti začať žiaci, ktorí sú v tomto školskom roku v ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy (resp. v tercii alebo kvarte gymnázia).
  • Príprava na birmovku prebieha formou pravidelných stretnutí v malých skupinách v týždňovom intervale po dobu rok a pol. (Cez prázdniny stretnutia nie sú.) Predbežný čas birmovky: apríl – máj 2024.
  • Za ďalšiu veľmi podstatnú časť našej prípravy považujeme víkendové sústredenia, ktorých termíny dáme vopred vedieť. Účasť na týchto sústredeniach, ktoré organizujeme vždy v ubytovacom zariadení mimo BB, je pre budúcich birmovancov povinná. Okrem toho v lete ponúkame zážitkový tábor určený pre birmovancov.
  • V celkovej príprave budúcich birmovancov kladieme v našej farnosti veľký dôraz na rozvíjanie sa v troch oblastiach. Vedomostná (preverovaná cez testy po určitých obdobiach výuky), oblasť služby a angažovanosti (cez zapájanie sa do rôznych brigád, liturgie a pod.) a oblasť praktizovania sviatostného a modlitbového života. Tieto tri oblasti našej prípravy sa premietnu do konkrétnych aktivít počas celej prípravy. U nás sa snažíme klásť dôraz viac na zážitkovú formu, ako len obyčajné nalievanie vedomostí.

 Akékoľvek ďalšie otázky môžete smerovať na zodpovedného za prípravu: Jozef Ragula; 0911 730 421;  jozef.ragula@saleziani.sk.

Stiahnite si prihlášku na birmovku.

Chceš vedieť ako prebiehala minuloročná birmovka ?