Čudovali sa aj dominikáni

Duchovné cvičenia sú dôležitou súčasťou ponúk, ktoré saleziáni ponúkajú mladým i starším v ich strediskách. Čerství birmovanci dostali túto ponuku tiež a viacerí sa ju rozhodli prijať, čo vyústilo do prvých duchovných cvičení našich pobirmovancov chlapcov. Aby sa dokázali postupne stíšiť, tak prvý deň mali ešte adaptačý deň, počas ktorého si oddýchli, zahrali sa, spoločne si varili  a trávili spolu čas. Druhý deň sa vybrali na miesto duchovných cvičení, ktorým bol Pustý Dvor pri Ábelovej, krásne lazy plné zvery, výhľadov a meistami, kde sa dalo dobre modliť. Toto duchovné centrum patrí bratom dominikánom a zo Salezka sme tam boli prvýkrát. Duchovné cvičenia boli na tému „duchovný život“ a viedol ich Ivo Štofej. O disciplínu a pohodu deviatich účastníkov duchovných cvičení sa staral Lukáš „Bobor“ a animátor Jakub Obšajsnik. Chlapci stávali do ticha, mali raňajky, počas ktorých počúvali nahrávky zo života Dona Bosca a tak nasledovali dve prednášky, po ktorých bolo vždy ústrania. Obed, rekreácie (mohli sa aj hrať), ruženec a tretia- poobedná prednáška z ústraním, ktoré bolo zakončené sv. omšou. Nasledovala večera, večerná rekreácia a večerná debatka s podelením a večernými modlitbami, po ktorých už bolo ticho až do rána. Očakaávalo sa, že chlapci budú mať s tichom problém, ale ukážkovo ho dodržiavali, čomu sa čudoval aj páter dominikán, ktorý sa tam občas mihol. Zaujímavým momentom cvičení bola nočná adorácia v krásnej kaplnke, kde každú hodinu bdel pri Ježišovi iný chlapec. Veríme, že ovocie z týchto dní bude veľké a prejaví sa v životoch chlapcov a ich blízkych.

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje                    IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

23.07.2022 - 27.07.2022

dátum

Pustý Dvor

miesto

Jakub Obšajsnik, Lukáš Bobor Závodník

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.