Príprava na sv. birmovania v šk. roku 2016/2017

Milí rodičia!

Je Vaše dieťa už v ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy (resp. v kvarte alebo kvinte gymnázia) a chcete, aby v nasledujúcom školskom roku začalo prípravu na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti? Ak áno, tak nasledujúce riadky patria práve Vám

Najbližšia birmovka v našej farnosti bude v apríli 2018. Pred touto veľkou udalosťou prebieha v našej farnosti dvojročná príprava, počas ktorej sa snažíme prejsť s budúcimi birmovancami hlbšie základy viery, prežiť s nimi niekoľko sústredení, naučiť ich skúsenostiam služby a života v spoločenstve a tak ich čo najlepšie pripraviť na povolanie dospelého kresťana. Birmovka je totiž nastúpenie cesty dospelého kresťanstva, na ktorú sa nemusí vydať každý, a preto je priebeh celej prípravy dosť náročný.

Preto Vás chceme poprosiť, aby ste si dobre prečítali nasledujúce podmienky prípravy na birmovku u nás a dobre si zvážili, a prekonzultovali s Vaším synom (Vašou dcérou), či sú tieto podmienky pre Vás akceptovateľné.

  • Základná a pravidelná príprava prebieha v stretnutiach v skupinkách, ktoré sa budú so svojimi animátormi (vedúcimi) stretávať každý týždeň v stredu v čase od 17:00 hod. do 18:30 hod.
  • Za ďalšiu veľmi podstatnú časť našej prípravy považujeme víkendové sústredenia, ktorých termíny dáme vopred vedieť. Pôjde o 3 víkendy za celé obdobie – jeseň 2016, jar 2017 a jeseň 2017. Účasť na týchto sústredeniach, ktoré organizujeme vždy v ubytovacom zariadení mimo BB, je pre budúcich birmovancov povinná. Okrem toho budeme v lete organizovať zážitkový tábor určený pre birmovancov.
  • V celkovej príprave budúcich birmovancov kladieme v našej farnosti veľký dôraz na rozvíjanie sa v troch oblastiach. Vedomostná (preverovaná cez testy po určitých obdobiach výuky), oblasť služby a angažovanosti (cez zapájanie sa do rôznych brigád, liturgie a pod.) a oblasť praktizovania sviatostného a modlitbového života. Tieto tri oblasti našej prípravy sa premietnu do konkrétnych aktivít počas celej dvojročnej prípravy, ktoré budeme pravidelne vyhodnocovať.

Dva roky prípravy prežité v spoločenstve pri týchto pravidelných stretnutiach a spoločných zážitkoch nám aj v minulosti preukázali pozitívne skúsenosti. Príprava je náročná, no mnoho birmovancov, ktorí prešli podobnou prípravou si našlo dobré spoločenstvo a naučilo sa aktívne prežívať svoju vieru a byť angažovaný v spoločnosti a Cirkvi. Veríme, že toto vybudujeme spolu aj v novom ročníku, ktorý otvárame 19. októbra 2016.

Ak sa teda chcete vybrať na túto cestu a akceptujete predloženú formu našej prípravy, s týmito podmienkami súhlasíte, poprosíme Vás, aby ste to v dolnom ústrižku vypísali a podpísali. Skonzultujte si to doma s Vaším synom (Vašou dcérou) a v prípade uváženého a slobodného rozhodnutia prosíme aj o ich podpis. Akékoľvek otázky a pripomienky môžete adresovať na tel. č. 0902 349 294, alebo el. poštou na jurosdb@gmail.com.

Ak Vaše dieťa nebolo krstené v našej farnosti, k vyplnenej prihláške treba povinne priložiť aj krstný list (príp. svedectvo o krste), ktorý získate vo farnosti, kde bolo krstené Vaše dieťa.

Prihlášku spolu s krstným listom treba odovzdať najneskôr do 2. októbra 2016 v sakristii kostola.

Prvé stretnutie všetkých birmovancov aj ich rodičov bude 19. októbra 2016 o 19:00 hod. v našom saleziánskom stredisku.

Juraj Kovaľ, SDB – zodpovedný za prípravu na birmovku

Stiahnite si prihlášku na birmovku.

Chceš vedieť ako prebiehala minuloročná birmovka ?