Oddychový víkend ako odmena pre animátorov za ich činnosť v stredisku.

Archív pre zančku: Animátorský výlet

Animátorský výlet