Farský časopis SFIDI

Informačník SFIDI vychádza každý druhý mesiac a zameriava sa na štyri oblasti saleziánskeho pôsobenia: Škola – Fara – Ihrisko – Dom. Redakčný tím zložený z animátorov a zástupcov saleziánov a saleziánok prináša informácie o uskutočnených a plánovaných akciách, tipy z literatúry, rady pre duchovný život či informácie o dianí vo svete cirkvi.

Nové číslo nájdete vždy v kostole alebo v elektronickej verzii na našej stránke.

Kontakt na redakciu:
sfidi@sbb.sk (Pavol Pillár)

Členovia redakčnej rady:
Alica Vosková, Ivan Bernát, Pavol Pillár, Branislav Schwarz, Jozefína Matejová, Peter Phanvan, Klára Chytilová