Farský časopis SFIDI

Informačník SFIDI vychádza každý druhý mesiac a zameriava sa na štyri oblasti saleziánskeho pôsobenia: Škola – Fara – Ihrisko – Dom. Redakčný tím zložený z animátorov a zástupcov saleziánov a saleziánok prináša informácie o uskutočnených a plánovaných akciách, tipy z literatúry, rady pre duchovný život či informácie o dianí vo svete cirkvi.

Nové číslo nájdete vždy v kostole alebo v elektronickej verzii na našej stránke.