Medzinárodný deň detí slávime vždy v najbližšiu nedeľu k tomu sviatku. Pre celú Sásovú organizujeme veľkú akciu na ihriskách pod oporným múrom.

Archív pre zančku: Deň detí

Deň detí

/