Deň detí – svet detí

Už po siedmy krát sa konala akcia Deň detí – Svet detí na ihriskách pod oporným múrom na Rudohorskej. Na tejto akcií sa spoločne podieľali Mesto Banská Bystrica, Saleziáni Don Bosca, Domka, Laura, Nezávislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová, Občianska rada Rudlová Sásová a Spoločenstvo Rudlová-Sásová. Najväčší kus roboty odviedli dobrovoľníci – animátori, ktorí mali na starosti stanoviská a atrakcie, na ktoré sa deti tešili, a ktoré si do sýtosti užili. Príjemné slnečné počasie, tradícia tejto akcie, zvedavosť alebo túžba po rodinnej atmosfére v Sásovej, to sú dôvody, vďaka ktorým bola na tejto akcií opäť dobrá účasť.

Tento ročník akcie sa niesol v znamení spoločného oslavovania sviatku MDD medzi všetkými obyvateľmi Sásovej. Rodičia na stanoviskách pomáhali svojim deťom. Na začiatku mali diváci možnosť vidieť tanečné vystúpení detí zo zakladnej školy. Po oficiálnom otvorení akcie o štvrtej hodine sa spustilo 15 stanovísk, kde deti mohli nazbierať pečiatky potrebné pre návštevu zaujímavých atrakcií. Deti mohli využiť maľovanie na tvár, mohli ísť na skákajúci hrad, štvorkolku, skákacie chodúle, vyskúšali tiež cukrovú vatu, občerstvenie sladkosťami či kofolou.

Jakub Masič, ktorý mal na starosti jedno zo stanovísk, sa vyjadril k tomu, prečo svoju energiu a čas venuje ako animátor deťom týmito slovami: “Robím to pre mladých, takisto ako to niekedy robili animátori pre mňa. To ma motivuje k tomu, aby som odovzdával ďalej to, čo som dostal od mojich animátorov.”

Mestký poslanec za Sásovú, Tomáš Štrba, zhodnotil prínos tejto akcie takto: “Robíme to sami pre seba, mladí pre mladých, Sásovčania pre Sásovčanov. V tom je tá najväčšia pridaná hodnota všetkého toho, čo sme tu dnes mohli vidieť.”

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.