Sásovské deti oslavovali Medzinárodný deň detí

Deti zo Sásovej si prišli na svoje. Ani tento rok nemohla chýbať akcia Deň detí – svet detí. Hoci je Medzinárodný deň detí oficiálne stanovený na 1. júna, najmenšie ratolesti ho oslávili počas prvej júnovej nedele.

Akcia začala o štvrtej hodine popoludní, keď sa na ihrisku pri opornom múre začali schádzať prvé deti. Animátori zo saleziánskeho strediska si aj tento rok pripravili množstvo stanovíšť. Za splnenie úloh získavali body, ktoré mohli následne využiť na rôznych atrakciách. Nechýbali skákacie hrady, cukrová vata alebo maľovanie na tvár.

Celým programom prítomných sprevádzali dve postavičky – Radosť a Hnev (postavičky z filmu V hlave). Deti okrem bodov, ktoré mohli získať za splenenie úlohy na príslušnom stanovišti a ich ďalšom zúžitkovaní na jednotlivých atrakciách, nachádzali aj malé guľôčky – kľúčové spomienky, ktoré zbierali do spoločnej nádoby. Dôležité spomienky stratila malá Riley pre nešťastnú náhodu, ktorú zavinili jej emócie – Radosť a Hnev. Našťastie, s pomocou detí sa jej podarilo získať spomienky späť.

Približne 200 detí malo možnosť prežiť ďalší pekný víkendový deň. Množstvo hier a pekné počasie si užili dosýta. Priebeh akcie pochválili aj organizátori akcie.

„Som veľmi spokojný, ako akcia dopadla a som rád, že sme mali počasie vyrátané skoro na minútu,” vyjadril sa hlavný organizátor Lukáš Macko.

Veľká vďaka však patrí všetkým zúčastneným, dobrodincom, animátorom a organizátorom: Saleziáni dona Bosca, DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – Združenie mladých, Nezávislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová, Občianska rada Rudlová – Sásová, Spoločenstvo Rudlová – Sásová a v neposlednom rade mestu Banská Bystrica za jeho finančnú pomoc.

Fotoalbum

4. jún 2017

dátum

ihriská pod oporným múrom na Rudohorskej

miesto

Tomáš Slepčan, František Vaterka

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.