Sásovské deti prišli osláviť svoj sviatok

V nedeľu 3.6. sa ako každoročne oslavoval jeden z najkrajších detských dní – Deň detí. „Ži svoj sen“ bola témou ročníka. Napriek počiatočným obavám ,že sa akcia zruší kvôli dažďu a hrmeniu , sa na deti usmialo šťastie. Vyčasilo sa a krásne chvíle všetkým spríjemnilo aj slniečko.

„Myslím, že to bola veľmi vydarená akcia. Vyšlo nám počasie, a vládla príjemná atmosféra. Páčila sa mi naša spolupráca s mestom, a myslím si, že atrakcie to oživili. Deti mali motiváciu sa zúčastniť stanovíšť,” zhodnotil David Paluš.

Animátori zo saleziánskeho strediska si pripravili pestrý program a zaujímavé atrakcie a stanoviská . Deti sa začali zhromažďovať na ihrisku pod oporným múrom už pár minút po tretej hodine popoludní. Celú akciu otvorilo vystúpenie šikovných detičiek zo základnej súkromnej umeleckej školy Lavuta.

Po vystúpení sa všetky deti rozbehli na stanovištia, ktoré si pre ne animátori pripravili. Za splnenie získali body, ktoré mohli následne využiť na rôznych atrakciách. Nechýbali skákacie hrady, maľovanie na tvár a veľmi obľúbená cukrová vata. Celým podujatím sa niesla príjemná atmosféra, spestrená radostným smiechom detí.

Na záver si všetci spravili spoločnú fotku a každé dieťa. Priebeh akcie pochválili nie len organizátori, ale aj ľudia, ktorí sa zúčastnili.

„Pozitívne ma prekvapilo, koľko rodín s deťmi prišlo na MDD aj napriek tomu, že chvíľku pred začiatkom pršalo. Myslím si, že to bola vydarená akcia a urobila radosť deťom. Každé si našlo nejaké stanovište, ktoré ho bavilo. Je to hlavne vďaka ochote animátorov, ktorí obetovali svoj voľný čas pre dobrú vec.“ Týmito slovami sa k akcii vyjadril animátor Jakub Murin.

Veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným, dobrodincom, animátorom a organizátorom: Saleziáni don Bosca, DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – Združenie mladých, Nezávislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová, Občianska rada Rudlová – Sásová, Spoločenstvo Rudlová – Sásová a v neposlednom rade mestu Banská Bystrica za jeho finančnú pomoc.

Natália Molitorisová

Deň detí 2018

3. jún 2018

dátum

IHRISKÁ POD OPORNÝM MÚROM NA RUDOHORSKEJ

miesto

AGI MACKOVÁ

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.