Infolist Salezka

Infolist saleziánskeho diela v Banskej Bystrici bude vychádzať pravidelne prvú nedeľu v mesiaci. Na prvej strane sa vždy dozviete o najdôležitejších udalostiach, ktoré sme spoločne prežili za uplynulý mesiac. Na druhej strane vás budeme informovať o udalostiach, ktoré nás čakajú. Vieme, že nie všetci sú aktívni na sociálnych sieťach, a preto tam nájdete dátumy, plagáty a tiež dôležité informácie, na ktoré netreba v súvislosti s danou akciou zabudnúť. Pripnite si ho doma na chladničku, nech vám nič neujde. Veríme, že aj touto cestou sa naša saleziánska farská rodina viac zjednotí, lebo budeme o jednotlivých veciach viac vedieť a že sa zvýši aj miera informovanosti.