Pozrime sa na to, čo sa udialo

Každý mesiac nás mediálny tím vydáva infolist, ktorý informuje o najdôležitejších akciách vo farnosti aj v mládežníckom stredisku, ale takisto prináša články na rôzne témy a kalendár. Keďže sme teraz prešli do online podoby a brány kostolov sú zavreté, tak vám infolist prinášame v online podobe. Je to taká spomienka na to, čo sa nám podarilo ešte stihnúť, kým sme boli otvorení. Samozrejme niektoré veci ako kalendár, alebo pozvánka na roráty, sú neaktuálne, ale máme nádej, že časť sa ešte bude môcť uskutočniť.

Infolist - Salezko 2020 02

Infolist - Salezko 2020 02