Hudobné, divadelné a im podobné akcie.

Premiery muzikálu Bola raz jedna klietka

Kurz tancovania

Muzikal Bola raz jedna klietka - choreografie
Muzikal Bola raz jedna klietka - hlavná postava
Muzikál Bola raz jedna klietka
Saleziánsky ples 2020