Muzikál našu rodinu spája

Rozhovor s Katarínou Lafférsovou, režisérkou choreografie

Ako si sa dostala k práci na tomto muzikáli?

Na poslednej Don Bosco show som spravila tanec s chlapcami. Páčilo sa mi, s akým nasadením tancujú. Tak som Ďurimu povedala, že niekedy by mohol vymyslieť niečo, kde zapojíme viac aj mladších chalanov. Ďuri túto myšlienku “zhmotnil”. ( aj keď nakoniec je viac dievčat ako chlapcov 🙂 ). Mňa pozval do spolupráce na choreografiách. Po AABB (Akcia animátor) som sa cítila dosť unavená. Vôbec som nebola presvedčená o tom, či do tohto projektu ísť. No tanec, choreografie, mladí a divadlo sú niečo, čo ma naozaj baví a napĺňa, tak som do toho šla.

Do muzikálu sú zapojení viacerí členovia vašej rodiny, ako sa to dá všetko stíhať?

Stále je lepšie, keď sme do toho zapojení obaja s Marekom, ako keď len jeden. Celá rodina chodíme na nácviky, doma sa bavíme o muzikáli, Patrik hrá, Chiarka by mohla robiť šepkárku a Miriam ašpiruje na ďalšiu tanečníčku, len Ďuri ju ešte stále neobsadil. Možno nemám doma stále upratané, ale muzikál našu rodinu spája. Keď treba, pomôže nám doma moja mamina alebo animátorka či krstná mama. Som im za to veľmi vďačná.

V čom budú choreografie iné oproti poslednému muzikálu Ester?

Je ťažké porovnávať sa s Ester. Je to iný žáner, iná hudba, nižší vekový priemer účinkujúcich, kratší čas na nácviky.

S akými najväčšími výzvami si sa stretla pri tomto muzikáli?

Odpoveď je asi podobná ako pri predchádzajúcej otázke. Najväčšou výzvou je krátkosť času. Mala som hudobný podklad, na ktorý som mohla vymýšľať choreografie, ale skutočné nahrávky mi prišli na konci decembra a aj z tých sa niektoré ešte zmenili. Preto som musela trochu upravovať aj choreografie. 

Spolu s hercami sme začali cvičiť neskôr, čo má tiež veľký význam lebo je to muzikál a tance majú podčiarknuť a dotvoriť dej. Je tam veľa tanečníkov, detí, ktoré majú veľa krúžkov a chodia do školy, nájsť spoločný termín na nácviky sa zdalo zo začiatku nemožné :).

Čo vravíš na výkony tanečníkov?

Mladí sú zlatí, trpezliví (najmä so mnou :)) a celkom zodpovední. Treba však povedať, že my sme nerobili konkurz, žiadny špeciálny výber. Niektoré dievčatá majú na tanec školu, iné nie, len ich to baví a chlapci tancovať v muzikáli musia. Zladiť túto širokú škálu tanečných talentov nebolo jednoduché. Čo je však krásne a patrí im za to obrovská pochvala je, že každý jeden a každá jedna sa veľmi snažili, nešomrali a urobili veľký posun. Nielen v tanci ale najmä vo výraze. Pretože muzikál je v prvom rade divadlo a oni sa museli naučiť hrať tancom, mať výraz a spievať popri tancovaní.

Viac informácii o muzikáli nájdete na www.sbb.sk/muzikal

Otvoriť

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.