Ideme do rozprávky. Je to niečo nové.

Rozhovor s Jurajom Kovaľom SDB, režisérom muzikálu

Kde vznikla myšlienka pre tento muzikál a kto je jej autorom?

Že urobím ďalší muzikál, som sa rozhodol ešte ani neskončil ten predchádzajúci. Vnímal som, že je to parádny prostriedok, ako rozhýbať celé naše stredisko a stretáva sa s veľmi pozitívnou odozvou. S témou to už nebolo také rýchle. Najprv som mal v pláne vymyslieť od základov niečo nové, vlastné. Mám v hlave nejaké témy… no potom, aj pre krátkosť času, som sa rozhodol ísť do nejakej odskúšanej veci. Zobral som si divadielko od známeho scenáristu, saleziána Paola Ziniho “Le storie di gabbie e di mostri” (Príbehy o klietkach a príšerách). Začal som to prerábať, písať piesne, robiť z toho muzikál …

Prečo si si vybral práve tento muzikál?

Toto dielo od vyššie spomenutého saleziána je nádherným vyobrazením výchovného systému dona Bosca, ktorý je postavený na troch základných pilieroch: Náboženstvo, rozum a láskavosť. Ohromne sa mi páčil tento nápad – takú nie ľahkú tému – preklopiť do rozprávky, v ktorej sa symbolicky tieto tri prvky postupne odhaľujú. Napísal to už pred 20 rokmi, no je to stále aktuálne. Príbeh má nápad, napätie, dejový spád… To všetko ma viedlo siahnuť po tomto diele. No nebol by som spokojný, keby som to od základov neprispôsobil na dnešného diváka.

Na čo nové sa môžu tešiť diváci pri tomto muzikáli? Aký je rozdiel oproti predchádzajúcim muzikálom?

Ideme do rozprávky. Je to niečo nové. Rozprávka ako pre detského, tak aj pre dospelého diváka. Teším sa, že mnohí sa možno vďaka tomuto muzikálu prvýkrát zoznámia s tým, čo je to preventívny systém dona Bosca. Myslím, že oproti predchádzajúcim muzikálom, tento ponúka ešte viac premakaných tancov, výborné kostýmy, masky a kulisy.

Ako prebiehajú skúšky?

Od začiatku novembra sme skúšali po jednotlivých dejstvách u nás doma. Tance a choreografie hádam ešte skôr. Tie vytvára Katka Lafférsová, ktorá má na starosti réžiu choreografie. 

Od začiatku januára sme sa “presťahovali” do misijného domu, postavili scénu, naprogramovali svetlá a začali drilovať hercov a tanečníkov už na pódiu. Nácviky prebiehajú v januári hlavne po večeroch, no niekedy aj celé dni – podľa toho, ako máme k dispozícii sálu. Pani Kubišová nám veľmi láskavo vyšla v ústrety a poskytla každú voľnú chvíľu, keď je sála neobsadená a my to na sto percent využívame. Cvičíme niekedy aj neskoro večer. Týmto ďakujem aj veľmi ústretovým rodičom, ktorí nám “ponechajú” svoje deti. Sú naozaj veľmi zlatí.

S akými najväčšími výzvami si stretol pri tomto muzikáli?

Hádam ako každý rok… Dať všetkých ľudí dokopy a naraz myslieť na všetky detaily tak, aby to všetko klapalo. 🙂

Viac informácii o muzikáli nájdete na www.sbb.sk/muzikal

Otvoriť

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.