Stvárňovať postavu Jána Bosca je pre mňa veľká česť

Rozhovor s Marekom Hrabajom, hlavnou postavou muzikálu

Ako si sa dostal k práci na tomto muzikáli?

Začalo to v lete na animátorskom plánovaní. Don Juraj, režisér muzikálu, sa spýtal animátorov, kto by chcel hrať v muzikáli. Ja som si to veľmi rýchlo premyslel a po pár sekundách som mu povedal: Idem do toho”. O niekoľko dní som sa dozvedel, že budem hrať práve hlavnú postavu.

Dá sa stíhať nacvičovanie muzikálu a štúdium na vysokej škole?

Myslím si, že v živote je veľmi dôležité určiť si svoje priority. A tak som si ich určil aj ja. Štúdium je samozrejme veľmi dôležité a vyžaduje si dostatok času, no vedel som, že pomedzi učenie sa mi určite podarí nájsť čas, ktorý som chcel zmysluplne využiť aj pre svoje dobro, ale aj pre dobro druhých. No je pravda, že muzikál je časovo dosť náročná záležitosť. A preto som niektoré zo svojich záľub musel na pár mesiacov prerušiť. Čas strávený na príprave muzikálu je pre mňa, veľmi obľúbenou prácou, ale ešte viac relaxom a časom, ktorý povznáša ducha.

Čo hovoríš na svoju rolu? Stotožnil si sa s ňou?

Stvárňovať postavu Jána Bosca je pre mňa veľká česť a radosť zároveň. Avšak je to aj istá zodpovednosť, pretože hrať rolu takého výnimočného človeka a správne odkomunikovať publiku postoje, ktoré boli blízke sv. Jánovi Boscovi nie je jednoduché. Je to jeden z mojich obľúbených svätých a jeho život už trošku poznám, a tak hrať túto rolu je pre mňa jednoduchšie, ako keby ju mal hrať herec, ktorý Jána Bosca nepozná, no aj tak je to pre mňa veľká výzva. Som veľmi rád, že som dostal možnosť stvárniť takéhoto veľkého a môjmu srdcu blízkeho svätca.

Bol si už niekedy súčasťou takéhoto projektu?

Pred dvoma rokmi som účinkoval v muzikáli Ester, taktiež z dielne režiséra dona Juraja. Avšak, vtedy som hral rolu nespratného tínedžera, čo je veľký rozdiel oproti tomu koho stvárňujem v tomto muzikáli. Rola mladého, rozhľadeného a obetavého muža Jána Bosca je mi však bližšia.

Čo je pre teba najväčšou výzvou pri nácvikoch?

Najväčšou výzvou je pre mňa byť naozaj presvedčivým odrazom Jána Bosca počas celého trvania muzikálu. Nie je to jednoduché vžiť sa do druhej osoby na takú, pomerne dlhú dobu. Je to čas, kedy by som mal byť naozaj druhým Jankom. Verím, že aj na jeho orodovanie sa mi to podarí.

Viac informácii o muzikáli nájdete na www.sbb.sk/muzikal

Otvoriť

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.