Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 7. 5. 2023

 1. Máj je mesiac preblahoslavenej Panny Márie. V kostole sa modlíme ruženec o 17.50 a Loretánske litánie pred večernou sv. omšou.
 2. Dnes sa hrá v našom stredisku celoslovenské finále vo futbale KAMA, kategória U 19. Zápasy začnú o 8.00 a vyhodnotenie turnaja bude o 16.30.
 3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
 4. Vo štvrtok nás opäť čaká Rodičko.  Tentokrát sa bude venovať téme ‚Digitálni rodičia – výchova s mobilom v ruke?‘ Zapnite si nás 11.5. o 19:00 na sbb.sk/rodicko/.
 5. V piatok o 17.00 pozývame miništrantov do Salezka na miništrantské stretko.
 6. V piatok po mládežníckej sv. omši bude krátka adorácia za pokoj a mier vo svete. Je to v predvečer 106. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime.
 7. V sobotu bude IMOS, stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1.sväté prijímanie a ich rodičov. Začína sa o 16:00 svätou omšou v kostole, koniec je o 18:00.
 8. Chceli by sme aj modlitbou podporiť prípravu detí, vzadu, na stolíku, sú mená detí, ktoré sa pripravujú na 1.sväté prijímanie. Kto budete chcieť, môžete si zobrať meno dieťaťa a modliť sa za neho.
 9. Budúcu nedeľu vás rodiny Salezka pozývajú na výlet do Kremnických vrchov na kopec Tabla. Je to spolu asi 6 km, časovo cca 3 hodiny. Odchod zo Salezka je na vlasntých autách o 13.30.
 10. Budúcu nedeľu je zbierka na energie.
 11. Kresťanské Slovensko vo februárových dňoch tohto roka 2023 si slovenská spoločnosť pripomenula 75 rokov od násilného nastolenia vlády komunistického režimu sa neúplne vysporiadalo s obdobím komunizmu, čo má vplyv na ďalší vývoj na Slovensku. Preto je vyhlásený od 14.-21.mája týždeň modlitieb a pôstu.
 12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3. Upratuje sa v pondelok o 17.00.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.

V sobotu je spomienka Panny Márie Fatimskej a súčasne slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny a spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Budúca nedeľa je 6. Veľkonočná nedeľa.