Príprava na Prvé sväté prijímanie

Podmienky prípravy:

 • Súčasťou prípravy na prvé sv. prijímanie je výuka náboženstva na základnej škole. Preto je dôležité, aby v tomto šk. roku Vaše dieťa navštevovalo hodiny náboženstva.
 • Príprava detí prebieha aj na stretnutiach „IMOS-u“(Ide mi o svätosť), ktoré sú v periodicite: 1 sobota za mesiac v čase od 16:00 do 18:00.

Stretnutia IMOS-u v šk. roku 2023/24 sú nasledovne:

 • 30.9.2023 v saleziánskom stredisku
 • 4. 11. 2023 v saleziánskom stredisku
 • 2. 12. 2023  v saleziánskom stredisku
 • 13. 1. 2024 v saleziánskom stredisku
 • 3. 2. 2024 v saleziánskom stredisku
 • 9. 3. 2023 v saleziánskom stredisku
 • 6. 4. 2023 v saleziánskom stredisku
 • 11.5. 2023 v saleziánskom stredisku
 • Keďže ide o prípravu detí, ktoré na svoj vek ešte nie sú úplne vyzreté vo svojej viere, chceme do prípravy na prvé sv. prijímanie zapojiť aj Vás rodičov, nakoľko Vy máte prednostné právo a povinnosť vychovávať svoje dieťa vo viere. My Vám v tejto úlohe radi pomôžeme. A preto sú podstatnou súčasťou prípravy stretnutia (náuky) aj s Vami rodičmi, ktoré budú prebiehať paralelne so stretnutiami detí.
 • Na najbližšom stretnutí sa dozviete o všetkých ďalších ponukách, ako sú stretká, detské sv. omše a pod.
 • Ak Vaše dieťa nebolo krstené v našej farnosti, je povinné k prihláške priložiť aj krstný list (alebo potvrdené svedectvo o krste) Vášho dieťaťa z tej farnosti, kde bolo pokrstené. Vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom nech Vaše dieťa odovzdá v škole na hodine náboženstva.

Počas slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti všetky deti bez výnimky majú na sebe slávnostnú rovnošatu, ktorú na túto príležitosť zapožičiavame deň vopred.

Stiahnite si prihlášku na prijímanie.

Chceš vedieť ako prebiehala minuloročná príprava na prijímanie ?