Príprava na Prvé sväté prijímanie

Podmienky prípravy:

 • Na prvé sväté prijímanie sa môžu pripravovať žiaci tretieho ročníka ZŠ. Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 27. mája 2023.
 • Súčasťou prípravy na prvé sv. prijímanie je výuka náboženstva na základnej škole. Preto je dôležité, aby v tomto šk. roku Vaše dieťa navštevovalo hodiny náboženstva.
 • Príprava detí prebieha aj na stretnutiach „IMOS-u“(Ide mi o svätosť), ktoré sú v periodicite: 1 sobota za mesiac v čase od 16:00 do 18:00.

Stretnutia IMOS-u v šk. roku 2022/23 sú nasledovne:

 • 1. 10. 2022 v saleziánskom stredisku
 • 12. 11. 2022 v saleziánskom stredisku
 • 3. 12. 2022  v saleziánskom stredisku
 • 14. 1. 2023 v saleziánskom stredisku
 • 4. 2. 2023 v saleziánskom stredisku
 • 18. 3. 2023 v saleziánskom stredisku
 • 1. 4. 2023 Spoločná krížová cesta. Stretneme sa o 16:00 hod. pri prvom zastavení krížovej cesty na Kalvárii.
 • 13.5. 2023 v saleziánskom stredisku
 • Keďže ide o prípravu detí, ktoré na svoj vek ešte nie sú úplne vyzreté vo svojej viere, chceme do prípravy na prvé sv. prijímanie zapojiť aj Vás rodičov, nakoľko Vy máte prednostné právo a povinnosť vychovávať svoje dieťa vo viere. My Vám v tejto úlohe radi pomôžeme. A preto sú podstatnou súčasťou prípravy stretnutia (náuky) aj s Vami rodičmi, ktoré budú prebiehať paralelne so stretnutiami detí.
 • Na najbližšom stretnutí sa dozviete o všetkých ďalších ponukách, ako sú stretká, detské sv. omše a pod.
 • Ak Vaše dieťa nebolo krstené v našej farnosti, je povinné k prihláške priložiť aj krstný list (alebo potvrdené svedectvo o krste) Vášho dieťaťa z tej farnosti, kde bolo pokrstené. Vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom nech Vaše dieťa odovzdá v škole na hodine náboženstva.

Počas slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti všetky deti bez výnimky majú na sebe slávnostnú rovnošatu, ktorú na túto príležitosť zapožičiavame deň vopred.

Stiahnite si prihlášku na prijímanie.

Chceš vedieť ako prebiehala minuloročná príprava na prijímanie ?