Stretnutie s Pánom Ježišom

Prvoprijímajúce deti aj animátori, ktorí ich po celý rok pripravovali zažili krásne zakončenie sviatosťou prvého svätého prijímania. Detí bolo spolu 81, preto sme ich rozdelili na tri skupiny. Dve skupiny zo škôl Sitnianska, Pieninská a ďalších mali prvé sv. prijímanie v kostole Panny Márie Pomocnice 18. a 25. mája a jedna skupina 19.mája v Starej Sásovej.

Sväté omše celebroval salezián Jozef Ragula a s priebehom slávnosti mu pomáhala sestra Zuzana Šmotláková. Nechýbal ani zbor pod vedením Zuzany Holosovej a sestry Márie Gregovej, ktorý spríjemnil atmosféru v kostole. Tento čas, ktorý sme mohli prežiť s deťmi a ich rodičmi počas prípravy a samotnej slávnosti bol skutočne požehnaným časom. Je to hodnota, ktorú si možno v tom veku deti neuvedomujú, ale čím sú staršie, tým viac objavujú bohatstvo tohto nezaslúženého daru.

Vlado Plášek sdb

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.