Deti prvýkrát prijali Pána Ježiša do svojho srdca

V sobotu 4.6. sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Slávnosti sa zúčastnilo 75 detí z našej farnosti. Na prijatie sviatostného Ježiša sa pripravovali s veľkou zodpovednosťou a horlivosťou. Prípravu mala na starosti sr. Zuzka Šmotláková a animátori nášho strediska. Spoločné stretnutie IMOSu (Ide mi o svätosť) bývalo raz za mesiac, kde animátori deťom pripravili pestrý program, ktorý bol zameraný na tajomstvá svätej omše, sviatosti zmierenia, ale i základných právd kresťanskej viery. Veríme, že radosť, ktorú mali v tento slávnostný deň zostane v nich aj naďalej.

Samuel Hubač

Fotogaléria

4.6.2022

dátum

Banská Bystrica

miesto

Agi Macková, Noro Gura

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.