Prvé sv. prijímanie (po korone) v našej farnosti

Z mája preložená slávnosť 1. sv. prijímania sa nakoniec na konci septembra uskutočnila. Približne 60 prvoprijímajúcich detí sa po 5 mesačnom odklade dočkali vytúženého vrcholu ich prípravy. Tá prebiehala počas uplynulého roka na hodinách náboženstva v školách, pravidelných mesačných aj týždenných stretkách IMOSu alebo katechézami na nedeľných detských sv. omšiach. Zastrešovala ju sr. Lívia Škrabáková a Juraj Kovaľ SDB spolu s animátormi z nášho strediska. Po bezprostredných nácvikoch a doladení posledných detailov všetky deti v piatok pred slávnosťou pristúpili k sviatosti zmierenia a pripravili svoje srdci pre to najvzácnejšie Stretnutie. 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa poslednú septembrovú sobotu uskutočnili hneď dve slávnosti 1. sv. prijímania. Na sv. omši o 9.00 prijalo prvý krát eucharistického Ježiša 30 detí zo ZŠ Sitnianská, ZŠ Golianova a ZŠ Selce, o dve hodiny neskôr zas 28 detí zo ZŠ Pieninská, ZŠ Ďumbierská, cirkevná ZŠ Š. Moysesa, ZŠ Trieda SNP a ZŠ Narnia. Obe sv. omše celebroval Juraj Kovaľ SDB, ktorý deti v kázni povzbudil k častému prijímaniu – lieku na každú chorobu duše a zároveň k svätosti, ktorú je vidieť aj bez svätožiare. Modlime sa za našich prvoprijímajúcich, aby mi im sviatostný Ježiš zachutil na celý život! 

Mária Gregová FMA

Fotogaléria

26.09.2020

dátum

Kostol Panny Márie Pomocnice v Sásovej

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.