Priestory oratória

Exteriér oratória

Prízemie

Bar

Kaplnka

Dievčenská miestnosť

Nad garážou

Klubovne

Detská

Zvarovňa