INFORMAČNÁ BROžúra na sTIAHNUTIE

Prečítajte si užitočné rady pred cestou

DÁTUM

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v poľskom Krakove, v meste úzko spojenom so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II.

Mottom stretnutia sú slová Ježiša Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (por. Mt 5, 7).

Viac info nájdete na www.svetovednimladeze.sk

APLIKÁCIA SDM

Aplikácia s názvom „SDM 2016“ obsahuje časti z katechéz, ktoré tvoria súčasť viacmesačnej duchovnej prípravy na stretnutie so státisicami mladých ľudí z celého sveta a pápežom Františkom. Záujemcovia si môžu napríklad vypočuť načítané listy pre mladých, prečítať myšlienku na deň či začať sa učiť najdôležitejšie poľské slová.

DOPRAVA

 • pre pútnikov s balíkmi pútnika bude doprava zadarmo v Krakove aj z miest ubytovania (od 25.7. do 2.8.2016)
 • platí pre autobusy, električky, ale aj regionálne vlaky,
 • na území Krakova sa nemôže používať vlastný dopravný prostriedok (autobus, auto), je možné používať iba verejnú dopravu,
 • v centre mesta nebude žiadna doprava,
 • pútnici bez balíčkov si budú musieť za dopravu platiť,

STRAVA

 • raňajky budú vo farnostiach, kde budete bývať,
 • na každý deň budú dva lístky – na väčšie jedlo (obed) a menšie (večera), ktoré si môžu pútnici minúť kedykoľvek v daný deň
 • všade sa bude dať platiť lístkami SDM aj peniazmi – budú dva rady, jeden na lístky, druhý platený
 • miesta vydávania stravy sa budú dať nájsť v mobilnej aplikácii alebo na stránke,

UBYTOVANIE

V rámci registrácie majú pútnici počas dní v Krakove na SDM zabezpečené základné ubytovanie na školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku) a farnostiach. Ubytovanie chlapcov a dievčat bude samostatné. Ubytovanie bude spoločné s mladými zo saleziánskeho prostredia z celého sveta. Každý pútnik si musí zobrať spacák a karimatku.

PROGRAM

Program Svetových dní mládeže zahŕňa dni stretnutia mládeže so Svätým Otcom (hlavný program), ako aj sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru, akými sú: sväté omše, katechézy, stretnutia so známymi spoločenstvami a hnutiami pracujúcimi po celom svete, tiež koncerty a predstavenia.

Viac informácií nájdete na webstránke svetových dní.

POISTENIE

Poistenie, ktoré je súčasťou poľského balíka pútnika počas SDM v Krakove bude obsahovať:

 • preplatenie nákladov liečenia,
 • preplatenie pri nehode a úraze,
 • a pri krádeži a poškodení.
 • bude zabezpečené cez spoločnosť MAK,
 • detailné informácie sú na webe SDM,

VEK

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV VO VEKU OD 14 DO 18 ROKOV:

Účastníci, ktorí do 19. júla 2016 dovŕšia 14 rok, ale nedovŕšia 18 rok svojho života, môžu ísť na SDM za splnenia podmienok, ktoré nájdete na stránke www.sdm.saleziani.sk

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle.

Svetové dni mládeže vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, keď pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Keďže ich nadšenie prekonalo všetky očakávania, v roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začala veľké dobrodružstvo.

Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež.