Združenie Márie Pomocnice – ADMA (Associazione Di Maria Ausiliatrice)

Snažíme sa tak:

  • ako Ona, Panna Počúvajúca – počúvať Božie Slovo a svedectvom života ho ohlasovať;
  • ako Panna Mária, ktorá sa modlí – vytrvať v snahe, aby sa celý náš život živil jednoduchou a úprimnou modlitbou – v postoji vďačnosti a prosby pred Pánom;
  • ako Ona, Panna a Matka – v jednote so svätým Otcom a pastiermi Cirkvi neúnavne pracovať pre dobro Božieho ľudu;
  • ako Panna Obetujúca sa – urobiť s nášho života obetu Bohu v radostnom plnení Otcovej vôle, ako spôsob nášho posväcovania.

Časopis ADMAonLine:

2022:

2023: