Podporte mladých

Aj tento rok Vás, mladí zo saleziánskeho strediska Banská Bystrica prosia o poukázanie vašich 2 alebo 3 percent z dane.

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v minulom roku, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov pre zamestnancov

Podrobnejší postup pre fyzické a právnické osoby nájdete na www.rozhodni.sk

Súbory na stiahnutie

Podrobnejší zoznam tlačív na stiahnutie nájdete na www.rozhodni.sk

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu za rok 2023 (editovateľné v počítači)- zvykne to dávať zamestnávateľ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné v počítači)

Orientačné dni

Ak máte záujem podporiť osobitne program pre školy Orientačné dni, tak vyhlásenie o poukázaní 2 percent nájdete pod týmto oznamom

Orientačné dni- vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné v počítači)

Dôležité termíny

Podrobnejší zoznam termínov nájdete na www.rozhodni.sk

15. 01. 2024Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2023
15. 02. 2024posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 03. 2024Posledný termín na podanie daňového priznania.
30. 04. 2024Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Dôležité údaje o DOMKE v Banskej Bystrici

Informácie o poukazáni 2% alebo 3% z vašej dane nájdete aj na www.domka.sk/2percenta

 • 35983558

  IČO

 • Občianske združenie

  právna forma

 • DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica

  obchodné meno

 • Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97401

  adresa