Saleziánskosť je jedným z pilierov Orientačných dní

Druhý aprílový víkend sa naši nádejní inštruktori Orientačných dní stretli už na štvrtom víkende, na ktorom sa venovali téme saleziánskej spiritualite.

Témou ale aj miestom sme zašli viac ku koreňom. Preto sme sa stretli v saleziánskom stredisku – Dome Ignáca Stuchlého v českom (alebo konkrétnejšie moravskom) Fryštáku. Tu fungujú Orientačné dni už od roku 1999.

Saleziánsku spiritualitu mladí tento víkend nehľadali v poučkách, či teoretických definíciách o preventívnom systéme a preventívnom výchovnom prostredí, ale hľadali ju vo svojich osobných skúsenostiach. Venovali sme sa aj osobnosti dona Bosca, najmä cez to ako odpovedal na potreby doby vtedajších mladých a porovnávali sme to s nami – ako môžeme odpovedať na potreby dnešných mladých my. Samozrejme, nemohli sme inak, než zážitkovo.

Počas programu sme v piatok mali možnosť prejsť si od koreňa stromu (život dona Bosca), cez kmeň (saleziánov vo svete, v Česku ale i na Slovensku a Bystrici) až po vrchol jedného z konárov tohto saleziánskeho príbehu (Orientačné dni v BB a každého osobná skúsenosť s týmito kurzami). Počas soboty sme sa stretli s rôznosťou výchovných prístupov, či pomenovaním osobnej skúsenosti s donom Boscom a saleziánmi. Nesmela chýbať prehliadka DIS-u ale aj múzea Ignáca Stuchlého s miestnym direktorom Žanekom SDB, spoznanie majstra Shitu no a nakoniec Česko-slovenská čajovňa, kde naši mladí mali možnosť stretnúť sa so svojimi „kolagami“ v inštruktorskej formácii (oDISey) a nadviazať nové kamarátstva.

V nedeľu nás čakala krásne slávenie nedeľnej dvojjazyčnej eucharistie a taktiež zhrnutie a zhodnotenie celého víkendu. Takto sa k nemu vyjadrili niektorí účastníci:

„Odchádzam s únavou 🙂 (ale to je dobrý znak), povzbudením a väčším utvrdením, prečo chcem byť inštruktorom/animátorom.“ (Jakub Murin)

„Nemám pocit, že by som sa naučila veľa nového, ale skôr sa pripomenuli a pomenovali veci, ktoré všetci nosíme v sebe a niekde vnútri sme ich vedeli, lebo ich máme zažité a odpozorované zo Salezka.“ (Maťa Kopálová)

„S podnetom snažiť sa zakomponovať problémy dnešnej doby aj do našich táborov, akcií, hľadať spôsob ako na ne prakticky odpovedať.“ (Katka Murinová)

Štefan Masič

Fotogaléria

12. - 14.4.2024

dátum

Fryšták

miesto

Štefan Masič, Samuel Šnek, Daniela Macková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.