Daruj 2% salezku

Aj vďaka vaším dvom percentám môžeme pokračovať v saleziánskej výchovnej práci s deťmi a mladými.

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v minulom roku, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ak máš záujem nás podporiť, tak na TEJTO stránke sa dozvieš viac.