Farské oznamy na 4. nedeľu v období cenz rok. – 28. 1. 2024

  1. pondelok bude večerná omša o 18.30 kvôli deviatniku k sv. Jánovi Boscovi.
  2. V stredu bude slávnosť sv. Jána Bosca, zakladateľa Saleziánov, Saleziánok, Spolupracovníkov a Admy. Slávnostná sv. omša bude o 18.30 a predsedať bude Miroslav Podstavek. Po sv. omši vás pozývame do Salezka.
  3. V piatok bude prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás na sviatosť zmierenia, najmä deti a mládež. Osobitne pozývame k sviatosti zmierenia aj chorých a starších, aby mohli pristúpiť k sviatosti pomazania nemocných.
  4. V piatok je svetový deň zasväteného života a súčasne bude sviatok Obetovania Pána. Pred sv. omšou 18.30 bude požehnanie hromničných sviec.
  5. V sobotu bude ráno sv. omša o 00. Pri nej vyslúžime sviatosť pomazania chorých. Pozývame tých, ktorí dosiahli 60r života a tých, čo majú rozličné choroby. Po sv. omši udelíme svätoblažejské požehanie hrdla.
  6. V sobotu bude IMOS, stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie a ich rodičov. Začína sa o 16.00 svätou omšou v kostole a končí o 18.00.
  7. V nedeľu o 16.00 vás pozývame na obľúbenú Don Bosco show. Bude v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča.
  8. Mladých od 8r ZŠ do 2r SŠ pozývame do online biblickej ligy s názvom Bibliq. Formou súťaže denne čítajú Bibliu v aplikácii na počítači príp. v mobile, odpovedajú na kvízové otázky, zbierajú body a plnia skupinové úlohy. Sú pripravené videá, obrázky a mapy. Liga trvá tri mesiace a končí Veľkou biblickou víkendovkou. Všetky potrebné informácie nájdete na webe bibliq.online. Prihlasovanie je otvorené do 28. februára 2024.
  9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.2. Upratovanie bude v pondelok o 16.00.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza.

V stredu je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza.

V piatok je sviatok Obetovanie Pána.

V sobotu je spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.

Budúca nedeľa je piata nedeľa v cezročnom období.