Všetky animátorské vekové kategórie spoločne vo vianočnom duchu ukončili rok

Ako už na Vianoce býva zvykom, rodiny sa stretávajú, aby spoločne oslávili sviatky radosti
a pokoja. Tak sa aj naša celá animátorská rodina zišla po roku, aby spoločne ukončili jeden
kalendárny rok a mohli spoločne otvoriť srdcia novému.

Touto formou sa 22. decembra 2023 stretli v našom stredisku mnohé generácie animátorov,
aby si zrekapitulovali spoločne prežitý rok. Zhodnotili celoročnú činnosť na stretkách, akciách,
projektoch, ale aj prácu, ktorú až tak nevidno.

Večer sprevádzal veselý program v podobe hudobných vystúpení, pozdravov od našich
najmladších animátorov, ale aj zábavná scénka našej saleziánskej komunity.
Nechýbalo ani tradičné vyhlásenie animátora a animátorky roka. Za tohtoročných
animátorov roka 2023 boli vyhlásení Matej LukáčKatarína Murinová.

,,Rada by som sa poďakovala všetkým za tak krásnu akciu. Bolo super, že sme sa mohli takto
stretnúť a ďakujem aj za ocenenie. Naozaj som to nečakala, ale som za to veľmi vďačná,
znamená to pre mňa ozaj veľa,“

svoje pocity krátko zhodnotila animátorka roka 2023 Katarína Murinová.

,,Akcia bola opäť príjemný koniec roka z úžasnou atmosférou, ktorá by nebola možná bez
ľudí ktorý ju pripravovali. Keď som sa dozvedel, že som získal animátora roka, bol som zato
vďačný a mal som v sebe veľa pozitívnych emócií,“

vyjadril sa aj animátor roka Matej Lukáč.

Klaudia Spodniaková

Fotogaléria

22.12.2023

dátum

salezko

miesto

martin funiak, miňo trenčan

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.