Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu – 3. 12. 2023

 1. Dnes je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok A. Je to čas radostného a nábožného očakávania slávnosti Narodenia Pána, ale aj Kristovho druhého príchodu na konci vekov. V advente po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána.
 2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 3. Dnešnou nedeľou otvárame adventný predaj kníh z vydavateľstva dona Bosca. Vždy v nedeľu po sv. omši 9.00 a 10.30 pri knižnici.
 4. Dnes je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať.
 5. Začal sa deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej. Modlievame sa ho po večernej sv. omši. Môžete ho sledovať aj na salezkovskom Instagrame.
 6. pondelok bude sv. omša o 18.30, kvôli deviatniku.
 7. Počas adventu budú v utorky rorátne sv. omše o 6.30. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Po sv. omši vás pozývame do Salezka na raňajky. Viac info na plagáte.
 8. V piatok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7.00, večer o 17.00 a 18.30.
 9. V piatok vás Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline u Saleziánov pozýva na deň otvorených dverí. Viac info na plagáte.
 10. Na budúcu nedeľu sa bude konať tradičné stretnutie s Mikulášom, ktoré bude spojené s charitatívnymi vianočnými trhmi. Začína sa o 15.00 na ihrisku pod oporným múrom. Všetkých srdečne pozývame. Viac info na plagáte.
 11. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
 12. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka bl. Filipa Rinaldiho, kňaza, zakladateľa Sekulárneho inštitútu dobrovoľníčok dona Bosca.

V stredu je spomienka sv. Mikuláša, biskupa.

Vo štvrtok je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V piatok je slávnosť Nepoškvrnené Počatie preblahoslavenej Panny Márie.

Budúca nedeľa je Druhá adventná nedeľa.