Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu – 17. 12. 2023

  1. Dnes je tretia adventná nedeľa.
  2. Dnes po sv. omšiach vás pozývame na posledný adventný predaj kníh z vydavateľstva dona Bosca. Predávajú sa pri knižnici.
  3. Dnes od 15.00 bude vianočné spovedanie v našej farnosti.
  4. V utorok vás pozývame na poslednú rorátnu sv. omšu o 6.30. Po sv. omši vás pozývame do Salezka na raňajky.
  5. V stredu bude Online Rodičko na tému: Ako sa nezblázniť (z Vianoc)? Spoločne s hosťom Jurajom Holdošom budeme premýšľať, ako si udržať duševné zdravie a vyrovnanosť.
  6. Vo štvrtok si pripomíname 21. výročie posviacky kostola. Poobede o 15.00 vás pozývame na upratovanie Salezka.
  7. V nedeľu budú sv. omše doobeda ako v nedeľu. Večerná sv. omša 18.30 nebude. Večer budú dve polnočné sv. omše o 22.00 a 24.00.
  8. Nasledujúci pondelok 25.12. je sviatok Narodenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
  9. Nasledujúci utorok 26.12. je Štefana. Sv. omše budú doobeda o 7.30, 9.00, 10.30. Večer bude sv. omša o 17.00 a po nej koncert Pastierske Vianoce. Viac na plagáte.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.2.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je Štvrtá adventná nedeľa. Končí sa adventné obdobie. Večer je Štedrý večer.