Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu – 10. 12. 2023

  1. Dnes je druhá adventná nedeľa.
  2. Po nedeľných sv. omšiach vás pozývame na adventný predaj kníh z vydavateľstva dona Bosca. Vždy po sv.omši pri knižnici.
  3. Zbierka na charitu bola 740 eur. Pán Boh zaplať.
  4. Počas adventu bývajú v utorky rorátne sv. omše o 6.30. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Po sv. omši vás pozývame do Salezka na raňajky. Viac info na plagáte.
  5. Dnes je tradičné stretnutie s Mikulášom, ktoré bude spojené s charitatívnymi vianočnými trhmi. Začína sa o 15.00 na ihrisku pod oporným múrom. Všetkých srdečne pozývame. Viac info na plagáte.
  6. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsahom sú modlitby za upevnenie rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.
  7. Na budúcu nedeľu bude vianočné spovedanie v našej farnosti. Spovedať budeme od 15.00 v našom kostole.
  8. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č.1.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.

Vo štvrtok je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je Tretia adventná nedeľa, nazýva sa aj nedeľa radosti (Gaudete).