7. deň – Sen o dvoch stĺpoch

Tento sen dona Bosca patrí medzi jeho najznámejšie sny. Rozprával ho večer 30. mája 1862.
„Predstavte si,“ hovorí, že ste na morskom brehu, alebo na skale a že na okolí nevidíte ani kúsok zeme, okrem tej, na ktorej stojíte. Na rozsiahlej morskej hladine je nesmierne množstvo lodí pripravených vyraziť do bitky. Vpredu majú ostrý železný hrot v podobe šípa, ktorý prebodne a zraní všetko, čo zasiahne, a sú vyzbrojené delami, puškami a zbraňami všetkého druhu, výbušninami, ale aj knihami. Spoločne postupujú proti jedinej obrovskej a mohutnej lodi. Pokúšajú sa do nej naraziť špicom vpredu, zapáliť ju alebo poškodiť.
Túto impozantnú a dokonale vyzbrojenú loď sprevádza množstvo menších lodí, ktoré od nej prijímajú rozkazy a obratne sa otáčajú, aby sa ubránili nepriateľom. Vietor je nepriaznivý a zdá sa, že aj rozbúrené more praje nepriateľom. Uprostred šíreho mora vyčnievajú z vody blízko seba dva vysoké stĺpy: na jednom je socha Nepoškvrnenej Panny Márie a pod jej nohami široký nápis: AUXILIUM CHRISTIANORUM (Pomocnica kresťanov), na druhom, mohutnejšom a vyššom, je hostia a pod ňou nápis: SALUS CRE DENTIUM (Záchrana veriacich).

Najvyšším veliteľom obrovskej lode je Svätý Otec. Vidí zúrivosť nepriateľov a nebezpečné postavenie svojich verných, a preto zvoláva k sebe veliteľov podriadených lodí, aby vypracovali plány. Všetci sa zhromažďujú okolo Svätého Otca. Radia sa, ale keď sa víchrica začala stupňovať a more sa rozbúrilo, posiela ich späť na svoje lode.
Keď sa more trochu utíši, pápež dá znova zvolať svojich lodivodov, zatiaľ čo veliteľská loď pokračuje v plavbe. Hrozivá búrka sa však znenazdajky vráti. Svätý Otec stojí pri kormidle a zo všetkých síl sa usiluje dopraviť loď medzi dva stĺpy, na ktorých visia kotvy a veľké háky na reťaziach. Nepriateľská flotila útočí, snaží sa loď zajať a potopiť. Niektoré bojujú spismi, knihami aj výbušninami, ktorými sú preplnené, a snažia sa vrhnúť ich na palubu, iní útočia delami, puškami a železnými hrotmi. Boj sa stupňuje. Nepriateľské lode prudko dorážajú, ale ich námaha vychádza nazmar. Obrovská loď obratne a bezpečne napreduje. Chvíľami sa zachveje od hrozných úderov, často ju zasiahnu zboku, ale vzápätí od stĺpov zaveje vánok a trhliny sa zacelia. Delá protivníkov sa trhajú, pušky, železné hroty i ostatné zbrane sa lámu. Lode sa rozpadávajú a klesajú na dno. Zúri boj muža proti mužovi s krátkymi zbraňami, päsťami, kliatbou a zlorečením. Svätý Otec padá smrteľne ranený. Okolostojaci pribehnú a zdvihnú ho. Vtom je znova zasiahnutý a umiera. V nepriateľskom tábore zaznieva radostný a víťazný krik, na ich lodiach vládne divoký jasot. Len čo Svätý Otec zomrel, na jeho miesto nastupuje druhý, ktorého si zhromaždení dôstojníci rýchlo zvolili. Zvesť o úmrtí Svätého Otca teda prichádza spolu s oznamom o zvolení jeho nástupcu. Nepriatelia strácajú odvahu.
Nový pápež rozptýlil a premohol všetky prekážky a doviedol loď‘ až medzi obidva stĺpy. Prednou reťazou ju priviazal k stĺpu s hostiou a zadnou ku kotve na stĺpe s Nepoškvrnenou Pannou Máriou. Potom nastal hrozný zmätok. Všetky plavidlá, ktoré doposiaľ napádali pápežovu loď, zmätene ustupovali, vrážali do seba a potápali sa, ale tie, ktoré zvádzali udatný boj na strane Svätého Otca, priviazali k stĺpom. Mnohé boli zo strachu z boja ukryté a vyčkávali, kým v hlbinách vôd zmiznú vraky rozbitých lodí, a pomaličky plávali smerom k stĺpom. Tam ich pevne prichytili hákmi a zostali stáť v pokoji a bezpečí spolu s hlavnou pápežovou loďou. Na mori nastal mier.“ Vtom sa don Bosco otočil k donovi Ruovi a spýtal sa ho:
Čo si myslíš o tomto sne?

Don Rua odvetil:

Zdá sa mi, že pápežova loď je Cirkev, lode sú ľudia, more je svet. Tí, čo bránia veľkú loď, sú dobrí ľudia, ktorí majú radi Cirkev, ostatní sú nepriatelia, čo proti nej bojujú všetkými možnými zbraňami.

Správne si povedal,- riekol don Bosco, – ibaže nepriateľské lode sú prenasledovatelia. Cirkev čakajú veľké skúšky. To, čo bolo doteraz, je nič v porovnaní s tým, čo príde. Iba dva prostriedky nám pomôžu prežiť tieto časy: úcta k Panne Márii a časté sväté prijímanie.

Myšlienka:  Na ktorej strane bojujem ja? Som na strane Svätého Otca a bojujem za cirkev? Alebo mi je jedno na ktorej strane sa plaví moja loď.

3x Zdravas Mária