Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 19. 11. 2023

  1. Dnes o 16:00 vás pozývame do Salezka na Cecilfest, hudobný večer pre všetkých.
  2. Otvárame prípravu na sviatosť birmovania pre dospelých. Dospelí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a chceli by začať prípravu, nech sa prihlásia v sakristii.
  3. Pozývame vás na kalčetový turnaj. Viac info na plagáte.
  4. Zbierka na nový kotol do kostola bola 1680 eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina č.4.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka Obetovanie Panny Márie.

V stredu je spomienka sv. Cecílie, panny.

V piatok je spomienka sv. Ondreja Dunc- Laca, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Budúca nedeľa je 34. nedeľa v cezročnom období, nedeľa nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme.