Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 12. 11. 2023

  1. Otvárame prípravu na sviatosť birmovania pre dospelých. Dospelí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a chceli by začať prípravu, nech sa prihlásia v sakristii.
  2. Na budúcu nedeľu o 16:00 vás pozývame na Cecilfest, hudobný večer pre všetkých. Môžete prispieť aj do programu, svoje spevácke alebo hudobné číslo nahláste na linkuna sbb.sk do 13.11.
  3. Dnes je zbierka na nový kotol do kostola. Odhadovaná cena je 4000 eur.
  4. Dňa 8.12. bude Deň otvorených dverí na strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Je určený pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Je to jediná cirkevná stredná odborná škola daného druhu v našom regióne, jej zriaďovateľom sú Saleziáni don Bosca, ponúka dobré vzdelanie a výchovu v kresťanskom a saleziánskom duchu.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina č.3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Artemida Zattiho, rehoľníka.

V stredu je spomienka bl. Magdalény Moranovej, panny.

V piatok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

Budúca nedeľa je 33. nedeľa v cezročnom období.