Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 8. 10. 2023

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa obetovali a prišli na 40 hodinovú adoráciu.
  2. V mesiaci októbri sa modlíme ruženec so saleziánskou komunitou vždy od utorka do piatka po večernej sv. omši 18.30. Srdečne vás pozývame.
  3. Zbierka na energie vyniesla 680 eur. Darcom srdečne ďakujeme.
  4. Pripomíname, že do zvončeka môžete prispieť aj cez QR kód, napr. 3,5,10,20 eur.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina č.5.

Liturgické oznamy

V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Jána XXIII, pápeža.

V piatok je ľubovoľná spomienka bl. Alexandry Márie da Costovej, panny.

Budúca nedeľa je 28. nedeľa v cezročnom období.