Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 29. 10. 2023

 1. V utorok o 10.00 pozývame deti zo stretiek, animátorov, birmovancov, rodiny na výlet na Selčiansky diel. Odchádza sa od Salezka. V prípade zlého počasia budú hry v Salezku.
 2. V stredu, 1. novembra je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11.45.
 3. V štvrtok, na spomienku všetkých verných zosnulých, bude aj sv. omša o 7.00, 17.00 a 18.30.
 4. V týchto dňoch povzbudzujeme všetkých veriacich k sv. spovedi, aby sme mohli získavať odpustky pre duše v očistci. Sú dve možnosti ako získať odpustky.
 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je potrebné vylúčiť aj akúkoľvek  pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od 12.hodiny 1.Novembra do 24.hodiny 2.Novembra.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od novembra do 8. novembra. Aj tu treba splniť aj ďalšie podmienky (Sv. spoveď, sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca a odpor k hriechu). Jedna svätá  spoveď však stačí na všetky odpustky.

Buďme veľkodušní a pomáhajme našim bratom a sestrám v očistci.

 1. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
 2. V sobotu bude IMOS – stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie a ich rodičov. Začína sa o 16:00 svätou omšou v kostole, ukončenie je o 18:00.
 3. V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva
 4. Otvárame prípravu na sviatosť birmovania pre dospelých. Dospelí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a chceli by začať prípravu, nech sa prihlásia v sakristii.
 5. Zbierka na misie bola 1015 eur. Pán Boh zaplať
 6. Na budúci týždeň upratuje skupina č.1.

Liturgické oznamy

V stredu je Slávnosť Všetkých Svätých.

Vo štvrtok je spomienka na Všetkých zosnulých veriacich.

V sobotu je spomienka sv. Karola Boromejského, kňaza.

Budúca nedeľa je 31. nedeľa v cezročnom období.