Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 3. 9. 2023

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave a priebehu slávnosti večných sľubov našich sestier saleziánok Lamie Jalilovej a Mery Gregovej.
  2. Do saleziánskej komunity prišiel nový spolubrat, Peter Kanský. Prišiel k nám z komnity v Humennom.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
  4. Na budúcu nedeľu9. o 15.00 bude Otvorenie strediska, Maxistretko. Okrem stretnutí, občerstvenia a hier sa budete môcť zapísať na stretká a krúžky v nasledujúcom školskom roku.
  5. Pozývame vás na Púť k ucteniu sv. kríža do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov, 16. septembra. Platí sa 15 eur a prihlasuje sa u kostolníčky, pána Mihaľku a p. farára Tibora Janúcha.
  6. Pozývame vás na farskú púť na Staré Hory, 23. septembra. Sv. omša pri prameni bude o 11.30.
  7. Pozývame vás na farskú púť Po stopách dona Bosca, ktorá sa bude konať v novom termíne od 11. do 15. októbra 2023. Cena je 420 eur. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na stránke sk.
  8. Dnes je zbierka na energie.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.

V piatok je sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.

Budúca nedeľa je 23. nedeľa v cezročnom období.