Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 10. 9. 2023

  1. Dnes o 15.00 bude Otvorenie Salezka, Maxistretko. Okrem stretnutí, občerstvenia a hier sa budete môcť zapísať na stretká a krúžky v nasledujúcom školskom roku.
  2. V apríli tohto roku náš spolubrat Lukáš Závodník, ktorého ste poznali pod prezývkou Bobor, požiadal hl. predstaveného o oslobodenie od rehoľných sľubov. Ten žiadosť akceptoval a od 1.septembra Lukáš už nie je saleziánom. Z Talianska sa vrátil na Slovensko a rozhodol sa žiť v Banskej Bystrici.
  3. Aj v tomto roku bude prebiehať príprava detí na 1.sv.prijîmanie IMOS. Prihlášky si môžete zobrať vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať do 24.9. po sv. omši v nedeľu o 10:30 alebo v kancelárii farského úradu.
  4. V utorok je spomienka na 20 rokov od návštevy sv. otca Jána Pavla II. V Banskej Bystrici. O 18.00 bude ďakovná sv. omša v katedrále sv. Františka Xaverského.
  5. V piatok vás pozývame na Mariánsky výstup na východ slnka na Baranec. Od Salezka odchádzame autami ráno o 1.00. Prosíme aby ste sa do 12.9. kvôli lepšej koordinácii prihlásili na uvedený google formulár.
  6. V piatok je sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú o 7.30, 9.00 a 18.30.
  7. Pozývame vás na farskú púť na Staré Hory, 23. septembra. Sv. omša bude o 11.30.
  8. Pozývame vás na Púť k ucteniu sv. kríža do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov, 16. septembra. Platí sa 15 eur a prihlasuje sa u kostolníčky, pána Mihaľku a p. farára Tibora Janúcha.
  9. Zbierka na energie bola 585 Eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.2.

Liturgické oznamy

V utorok je najsvätejšieho mena Mária.

V stredu je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Vo štvrtok je sviatok Povýšenie sv. kríža.

V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

V sobotu je spomienka sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov.

Budúca nedeľa je 24. nedeľa v cezročnom období.