Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 1. 10. 2023

  1. Dnes začína mesiac Október. ruženec so saleziánskou komunitou sa budeme modliť vždy od utorka do piatka počas celého mesiaca po večernej sv. omši 18.30.
  2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.
  3. Dnes je zbierka na energie.
  4. V pondelok začne 40 hodinová adorácia omšou ráno o 7.00 a po nej vyložíme sviatosť oltárnu. Sv. omša bude aj večer o 18.30. Adorácia pokračuje celú noc. Ukončenie adorácie bude v utorok o 22.00 sv. omšou. Prosíme o hojnú účasť. Na „stráženie“ sviatosti Oltárnej sa treba zapísať vo vestibule na pripravený hárok.
  5. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Snažme sa ku sviatosti zmierenia pristúpiť počas týždňa, aby sme stihli všetkých vyspovedať.
  6. V sobotu pozývame duchovné i fyzické matky na stretnutie hnutia Modlitby matiek v kostole. Program je na nástenke.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č.4. Upratuje sa výnimočne v stredu o 16.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka Sv. anjelov strážcov.

V stredu je spomienka sv. Františka Assisského.

V sobotu je Ružencovej Panny Márie.

Budúca nedeľa je 27. nedeľa v cezročnom období.