Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok – 27. 8. 2023

  1. S radosťou vám oznamujeme, že v piatok 1. septembra 2023 o 11.00 v našom kostole budú skladať večné sľuby sestry saleziánky sr. Lamiya Jalilova a sr. Mery Gregová. Ak prídete na slávnosť autom, prosím využite parkovisko na Pieninskej. Parkovanie v areáli bude vyhradení pre pozvaných hostí, aby sa všetci zmestili. Modlime sa za naše sestry zvlášť v tomto období, aby sa dobre pripravili na definitívne odovzdanie sa Pánovi.
  2. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia najmä mladých.
  3. V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
  4. Na budúcu nedeľu bude aj sv. omša o 11.45 a začne platiť poriadok sv. omší cez školský rok.
  5. Pozývame vás na farskú púť na Staré Hory, 23. septembra. Sv. omša pri prameni bude o 11.30.
  6. Pozývame vás na farskú púť Po stopách dona Bosca, ktorá sa bude konať v novom termíne od 11. do 15. októbra 2023. Cena je 420 eur. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na stránke sk.
  7. Na budúcu nedeľu bude Veni Sancte, prosba o Ducha Svätého na začiatku školského roka, na sv. omši o 9.00.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V utorok je spomienka mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.

Budúca nedeľa je 22. nedeľa v cezročnom období.