OZNAMY NA 19. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

  1. Od pondelka začína prímestský tábor. Od pondelka do piatku bude táborová sv. omša o 9.00 v kostole. Prosíme o modlitby za animátorov a deti na tábore. Vo štvrtok bude zmena, sv. omša bude o 8.30.
  2. V pondelok bude sv. omša o 18.30 z Vigílie slávnosti Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.
  3. V utorok je prikázaný sviatok- slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 9.00 (táborová) a večer o 17.00 a 18.30.
  4. Na budúci týždeň upratuje skupina č.4. Upratuje sa v pondelok o 16.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka.

V utorok je slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.

Budúca nedeľa je 20. nedeľa v cezročnom období.