Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 23. 7. 2023

1. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, ktorými ste podporili zdarný priebeh letných akcii-zážitkového tábora a hokejbalového kempu.

2. Dnes slávime tretí krát svetový deň starých rodičov a seniorov.

3. Vo štvrtok, 27. júla je 12. rokov od smrti biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Spomeňme si naňho v modlitbách.

4. V mene nášho saleziánskeho klubu, sa vám chceme poďakovať za vaše hlasy. Skončili sme na druhom mieste a vyhrali sme 3500 eur. Veľká vďaka.

5. Na budúci týždeň upratuje skupina č 1.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok sv. Jakuba, apoštola.

V stredu je sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie.

Vo štvrtok je sv. Gorazda a spoločníkov.

V sobotu je sv. Marty, Márie a Lazara.