Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 2. 7. 2023

  1. Od dnešnej nedele začína letný pobytový tábor. Prosíme o modlitby za animátorov aj deti na táboroch.
  2. Dnes o 15.00 je v kostole korunka Božieho milosrdenstva.
  3. Od 1. júla je prázdninový režim sv. omší. Počas týždňa ranné sv. omše o 7.00 nebudú. Nedeľná sv. omša o 11.45 nebude bývať.
  4. Od 1.júla Tibor Janúch okrem našej farnosti spravuje excurrendo aj farnosť Stará Sásová. omše tam budú bývať v nedeľu o 9.00 a v prikázaný sviatok o 17.00.
  5. Zbierka z minulej nedele bola 315 eur. Pán Boh zaplať.
  6. V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú o 7.30 ráno a 18.30 večer.
  7. Je prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia najmä mladých.
  8. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4. Upratuje sa v pondelok o 17.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

Vo štvrtok je spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice.

V piatok je spomienka bl. Márie Romerovej, panny.

Budúca nedeľa je 14. nedeľa v cezročnom období.