Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok – 16. 7. 2023

  1. Straty a nálezy po letnom oratku sú v Salezku. Dnes si prosím zoberte veci, ktoré deti zabudli, potom už nebude možnosť.
  2. Od dnešnej nedele začína zážitkový tábor. Prosíme o modlitby za animátorov aj mladých na táboroch.
  3. Od pondelka bude v našom stredisku hokejbalový kemp. omše budú bývať v kostole o 12:00.
  4. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 1. Upratuje sa v pondelok o 17.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.

V sobotu je sviatok Márie Magdalény.

Budúca nedeľa je 16. nedeľa v cezročnom období.