Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 21. 5. 2023

  1. Do utorka pokračuje deviatnik k Panne Márii Pomocnici. Modlíme sa ho po večernej sv. omši.
  2. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  3. Tento týždeň sú letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.
  4. V pondelok bude sv. omša o 18.30.
  5. V stredu o 18.30 bude slávnostná sv. omša Panny Márie Pomocnice kresťanov, pri ktorej budú prijaté dve nové členky do Admy.
  6. V sobotu budú v našej farnosti slávnosti prvého sv. prijímania detí. O 9.00 hodine pre deti zo škôl Pieninská a Sitnianská a o 11.00 hodine pre deti zo škôl Ďumbierska a ostatné. Predchádzať tomu budú nácviky v kostole, od pondelka do štvrtku, od 16.30 hodiny až do začiatku večernej sv. omše. V piatok bude od 16.00 hodiny prvá sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Ďakujeme vám, že tieto rodiny sprevádzate svojou modlitbou.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5. Upratuje sa v pondelok o 16.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky.

V stredu je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, hlavnej patrónky spoločnosti Františka Saleského a Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.

V piatok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.

Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa v kostole zúčastňujú na slávnostnom recitovaní hymnu: Príď, Duchu Svätý, tvorivý.