6. Mária a Jozef

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 6. deň

Zásnuby mali v Izraeli silu záväzku a snúbenci boli tak definitívne spojení, ale spoločný život začínal až po svadbe. Všetko bolo v rukách rodičov. Jozefov otec hľadal pre syna vhodné dievča a voľba padla na Máriu. Máriin otec na voľbu pristúpil. Mária to prijala ako Božiu vôľu, to jediné, čo milovala. Neustále sa pýtala: “Čo chceš, aby som teraz urobila?” Mária nebola Bohom nikdy sklamaná, pretože nechávala všetky veci otvorené a v rukách Božích. Keď odpovedá anjelovi: “Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám,” znamenalo to proste len to, že nechápe ako sa môžu stať anjelove slová skutočnosťou v okamihu, keď ešte nenadišiel čas spoločného života s Jozefom.

Mária o svojom počatí s Jozefom pravdepodobne nehovorila osamote. Akýkoľvek hovor so snúbencom pred svadbou bol v Izraeli nemysliteľný. Anjel prehovoril k Jozefovi a oznámil mu, že Mária otehotnela pôsobením Ducha Svätého. Znova mohol uveriť v jej čistotu, o ktorej v hĺbke srdca nikdy nepochyboval. Bol ale nútený zmeniť svoje plány a nanovo si premyslieť ďalší život. Ustúpiť Duchu Svätému znamenalo preňho odriekanie. Jozef však vedel, že toto odriekanie je dôsledkom Máriinho “áno” Bohu. Preto spolu s ňou povedal svoje “áno” aj on.

Keď hovoríme o Márii, že je prototypom Cirkvi bez škvrny a vrásky, plynie z toho, že jej panenstvo by bolo nezmyselné, ak by bolo časovo obmedzené. Nejde v ňom len o zdržanlivosť, ale o starosť “o veci Pánove, aby bola svätá na tele a na duši.” Boh neberie naspäť svoje dary ale zdokonaľuje to, čo započal.

Mária, nauč nás prijať, milovať a plniť Božiu vôľu. Pomáhaj nám nezabúdať sa pýtať ako Mária: “Čo chceš, aby som teraz urobila?” Jozef, vypros nám silu k odriekaniu, aby sme vedeli ustúpiť Duchu Svätému pred svojími svojvoľnými plánmi. Pane, daj nám odvahu veriť, že tvoje dary sú neodvolateľné.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 6. deň