Farské oznamy na Kvetnú nedeľu – 2. 4. 2023

 1. Dnes popoludní bude v našom kostole veľkonočné spovedanie od 15.00 do 18.00.
 2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva. Sviatosť oltárna bude vyložená do 18.00. Biblické stretnutie dnes nebude.
 3. Zbierka na zveľadenie nášho prostredia konaná minulú nedeľu vyniesla 3090 eur. Môžete aj naďalej prispievať na účet uvedený na plagáte. Ďakujeme.
 4. Sv. omše a obrady vo Veľkom týždni 2023:
  Na Zelený Štvrtok bude u nás sv. omša len o 18:30 hod.. Potom bude nasledovať poklona najsvätejšej sviatosti do 21:00 hod. Sv. omša svätenia olejov s otcom biskupom bude o 9:30 hod. vo farskom kostole. Na Veľký Piatok bude v našom kostole modlitba ranných chvál a posvätného čítania o 8:00 hod. Obrady veľkého piatku začnú o 17:00 hod. Potom bude nasledovať poklona pri Božom hrobe do 21.00. Na Bielu Sobotu začneme modlitbou ranných chvál a posvätného čítania o 8:00 hod. Potom bude pokračovať adorácia pri Božom hrobe až do večera, do 19:15 hod. Veľkonočná vigília sa začne o 19:30 hod. Doneste si sviečky, ale vhodne upravené, aby vosk nekvapkal na zem. Počas slávenia veľkonočného trojdnia za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 5. Veľký piatok, Piatok utrpenia Pána, je dňom prísneho pôstu a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť v tento deň iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trocha pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života. Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia  60-ho roka života. Pôst je možné predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie na Bielu Sobotu.
 6. Na Veľký Piatok začína deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.
 7. Na Veľký Piatok bude o 10.30 Krížová cesta rodín. Začína sa pod Urpínom. O 19.30 bude Krížová cesta mladých na Bučičie. Začína sa pri vodárni. Všetci ste pozvaní.
 8. Na Veľkonočnú nedeľu bude Požehnanie veľkonočných pokrmov po každej sv. omši.
 1. Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná ofera.
 2. Na veľkonočný pondelok bude veľkonočný výlet na Drienok vo Veľkej Fatre. Bude to spolu 14 km. Odchádza sa o 7.00 na vlastných autách od Salezka, smer Čremošne – Žarnovická dolina.
 3. Počas celého Veľkonočného obdobia sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“. Táto modlitba nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
 4. Budúcu týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania.