Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 26. 2. 2023

  1. Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Povzbudzujeme vás k opravdivému a radostnému prežívaniu pôstu, ktorého zmyslom je priblíženie sa k Bohu.
  2. Dnes o 16.30 v prístavbe začíname sériu biblických stretnutí. Pozývame všetkých. Katechézy vedie Vlado Plášek.
  3. Dnes o 18.00 vás pozývame na krížovú cestu v našom kostole. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 18:00 hod.
  4. Tento týždeň sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  5. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sviatosť zmierenia všetkých, najmä mladých.
  6. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
  7. Ešte sú voľné miesta na farskú púť za donom Boscom z príležitosti storočnice príchodu saleziánov na Slovensko, ktorú budeme sláviť v roku 2024. Informácie sú na výveske a prihlasovanie u Iva Štofeja.
  8. Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie vašich 2 percent z dane. Môžete podporiť mladých v Salezku alebo projekt Orientačné dni. Ak ste nám nejakým spôsobom pomáhali v minulom roku, máte možnosť venovať až 3% z dane. Stačí, že nás požiadate o potvrdenie dobrovoľníckej činnosti.
  9. Dnes je zbierka na charitu.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je druhá pôstna nedeľa.